Millenniumdoel 1

De armoede halveren en minder mensen honger 

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 minstens tot de helft teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit betekent dat er 500 miljoen mensen niet langer in extreme armoede leven. Op dit moment moeten naar schatting 1,2 miljard mensen in ontwikkelingslanden rondkomen van minder dan een dollar per dag. Achthonderd miljoen mensen lijden honger. Het eerste millenniumdoel is dat dit in 2015 moet zijn teruggebracht tot de helft: 600 miljoen.

 

De bestrijding van honger en armoede staat niet op zichzelf, maar hangt samen met het realiseren van de andere zeven millenniumdoelen. Toegang tot goed onderwijs bijvoorbeeld kan een belangrijke bijdrage leveren aan armoedebestrijding, net als gezondheidszorg en een schoon leefmilieu.

left
right