Millenniumdoel 8

Wereldwijde samenwerking voor ontwikkelingshulp

 

Alle regeringen in de wereld beloven met dit doel zich te zullen inzetten voor armoedebestrijding en het maken van heldere en eerlijke afspraken over goed bestuur en rechtvaardige handel. Het achtste doel beschrijft voornamelijk wat rijke landen moeten doen om de millenniumdoelen te halen: meer hulp geven, meer schulden kwijtschelden en eerlijke afspraken maken over handel. 

De liberalisering van de wereldmarkt heeft grote gevolgen voor lokale economieën. Handelsbarrières belemmeren in sommige gevallen de toegang van ontwikkelingslanden tot westerse markten. Om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen moeten ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen. Een eerlijk handelssysteem is daarom onderdeel van het achtste millenniumdoel.

In het achtste millenniumdoel is ook vastgelegd dat er een oplossing moet komen voor de schuldencrisis. In een groot aantal arme landen wordt de economische en sociale ontwikkeling in de weg gestaan door torenhoge schulden. Deze landen hebben geld geleend van rijke landen, banken en internationale instellingen om grote projecten te kunnen realiseren. De aflossing van deze schulden drukt zwaar op het budget van ontwikkelingslanden. Hierdoor blijft er niet voldoende geld over voor noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.

left
right