Millenniumdoel 7

Zorgen voor een duurzaam leefmilieu

 

Dit doel wil het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater voor 2015 halveren ten opzichte van 1990. Verder moeten de levensomstandigheden van tenminste honderd miljoen bewoners van krottenwijken in 2020 zijn verbeterd. Bovendien beloven regeringen met dit doel zich blijvend in te zetten voor de bescherming van het milieu.

 

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen echter niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Jaarlijks overlijden er ongeveer 5 miljoen mensen aan ziekten die het gevolg zijn van vervuild drinkwater. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.


Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang.

left
right